حزب کمونیست کارگری: حراست کارخانه ها باید منحل شود، از ٣٥ کارگر پتروشیمی امیرکبیر حمایت کنیم

به گزارش خبرگزاری ایلنا، وابسته به جمهوری اسلامی، ماموران حراست مجتمع پتروشیمی امیرکبیر در ماهشهر به ۳۵ نفر از کارگران این کارخانه اجازهٔ ورود به محل کار خود را نمی ‌دهند و به آنان می‌گویند قرارداد شما گم شده است. بنا به این گزارش “پنجشنبهٔ ۲ هفته پیش یعنی ۲۳ آذرماه، حراست پتروشیمی امیر کبیر از ورود بیش از ۴۰۰ نفر از پرسنلی که قرارداد خود را با بهره گیری از ماده ۱۴۲ قانون کار با شرکت پیمانکاری spc (تعمیرات و نگهداری صنایع فارس) امضا نکرده بودند جلوگیری کرد. کارگران نیز در اعتراض به این عمل دست به اعتراض زدند و در مقابل فرمانداری منطقه ویژه ماهشهر تحصن کردند. این تحصن در مقابل فرمانداری روز شنبه مورخ ۲۵ آذر بار دیگر تکرار شد و در روز‌های بعد تا تاریخ ۲۹ آذر، کارگران در مقابل مجتمع پتروشیمی امیرکبیر دست به تجمع میزدند اما این اعتراضات در پایان ۲۹ آذر با ترفندهای خاصی پایان یافت و از روز پنجشنبه ۳۰ آذر به ۳۵ نفر از کارگران که در این اعتراضات فعال بودند اجازه ورود به محل کار را نمیدهند”.

حزب کمونیست کارگری ضمن محکوم کردن اقدام سرکوبگرانه اداره حراست پتروشیمی ماهشهر، بار دیگر تاکید میکند که حراست ارگان جاسوسی و سرکوب وزارت کثیف اطلاعات در کارخانه ها و دانشگاهها و محل های کار است و باید همه جا منحل شود. این ماموران حراست هستند که نباید به کارخانه راه داده شوند.

حزب از کارگران پتروشیمی امیرکبیر و کارگران کلیه پتروشیمی های ماهشهر میخواهد که متحد و یکپارچه از ٣٥ کارگر همکار خود قاطعانه حمایت کنند. نقطه قوت هزاران کارگر پتروشیمی های ماهشهر مبارزات یکپارچه و متحد آنها برای برچیدن بساط پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با وزارت نفت بوده و وزارت اطلاعات میخواهد با تحت فشار قرار دادن کارگران فعال در این مجتمع این اتحاد را در هم بشکند. اتحاد و یکپارچگی کارگران پتروشیمی های ماهشهر یک سرمایه بزرگ کارگران برای مقابله با طرح های ضد کارگری و برای تحقق خواست های بحق کارگران است و باید با حمایت از یکدیگر این اتحاد محکم تر و عمیق تر شود.

بساط حراست از کارخانه ها، دانشگاهها و از همه باید جمع شود

حزب کمونیست کارگری ایران
٦ دیماه ١٣٩١، ٢٦ دسامبر ٢٠١٢

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s