عطسه میر حسین موسوی مهم تر است یا خبر قتل کارگران در زندان ها و محیط  کار

صمد قدیانی کارگر لاستیک البرز در حین کار در شرایطی بسیار اسف بار جان باخت

این لینکی که می فرستم از سایت روزنه است. سایتی که از طرف بالاترین ممنوعه شده ! چرا چون یک خبر اعتراضات مردم را دوبار  از دو مرجع  گزارش مختلف  از این سایت پخش شده است.

حالا شما بروید ببینید فلان روز آقای میر حسین موسوی عطسه می کند از چندین سایت خبر عطسه و سرما خوردگی اش می آید عین خبر روز تازه است و اصلا تکراری نیست. یک خبر میگه از طرف چپ عطسه اش آمده یکی میگه نه از طرف راست بود.  و ابدا مستوجب ممنوع که چه عرض کنم حتی اعتراض کسی از مسئولین بالاترین هم قرار نمی گیرد.

بگذریم ولی این خبر صمد قدیانی کارگر لاستیک البرز را حیفم آمد نیاورم ولی چون از سایت روزنه بود چنین امکانی نمی داشتم مگر اینکه با مطلبی در موردش بیاورم که اکانت بنده هم بسته نشود.

آقا این خبر ها چرا در بالاترین نمی آید. بروید ببینید چطور عمله اکره سران رژیم به جان هم می افتند چه با آب و تاب صحبت میشود. موضوع داغ می شود یکی اش را می خونی همه را خوندی همه مثل هم اند و فقط برای موضوع داغ شدن مدام از چند تا سایت معلوم الحال تکراری می آید. آنهم برای اینکه توجه مردم را از خواست های خودشان دور کنند و به حرکات انتر معابانه این نجاست ها در مجلس و قم نماز جماعت های اینها خیره شوند ، می آورند.

کارگری بعلت مریضی آسم که با اجبار در محلی که نباید آنجا حضور می داشت کشته شده است خبر ممنوعه  برای بالاترین است. سایت هایی که از این نوع خبرها می آورند کلا باید ممنوع باشند. اینهم ازنوع سانسور برون حکومتی است که بنوع خود منحصر بفرد محسوب می شوند. . !

دیگر تعریف نمی کنم ولی خودتان بخوانید ببینید با چه وضعی صمد قدیانی کارگر  کارخانه لاستیک سازی البرز کشته می شود. حالا عطسه های میر حسین نشمردید مهم نیست. در ضمن خواهر رهنورد گفت که حصر خانگی با کوانتاناما بی فرقی نمیکند و حتی بد تر هم است. راستی چرا خواهر رهنورد با آن یکی خودشان را مقایسه کرده است نه با مثلا ستار بهشتی که در زندان سلاخی شد. بهر حال این یکی آخری در ایران رخ میدهد نباید با آن خودش را مقایسه می کرد و آنور دنیا را حالا بعد می پرداخت که مردم سخت تر تداعی می کنند تا ستار بهشتی که او هم یک کارگر بود.

بعد هم دول غرب خیلی دلشان برای این زوج زندانی آنقدر سوخته که همه را فراموش کردند و این یکی را بعنوان زندانیان سیاسی خواستار آزادی اشان شدند.ما که بخیل نیستیم آزاد شوند ولی شما ترا بخدا فکر نمی کنید که همه اینها شاموتی بازی سران رژیم و یا بقول خودشان اپوزیسیون قوی درست کردن باشد که سر بزنگاه اعتراض مردم را ساختار شکن بنامند و همه مبارزات اشان را محکوم کنند. ولی آیا فکر می کنید عزیزان صمد قدیانی ها و ستار بهشتی ها گول این نجاست ها را بخورند که مدام سر مردم شیره بمالند و کلیت جامعه را قربانی مصالح و منافع پست خود کنند؟!

Link | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s