ویدیو: جنبش نوین رهائی زن در روز جهانی زن امسال با اعتراض عریان به صحنه می آید

برای تماشای ویدیو لینک بالا را کلیک کنید

روز زن امسال غیر از سالهای قبل است! امسال ما در کشور های اسلام زده و سایر کشور ها از هندوستان تاآمریکا و اروپا و  ترکیه و مصر و تونس و ایران و غیره و غیره همه جا  جنبشی راه افتاده که نامش را جنبش نوین رهائی زن نام گذاری کرده اند! این جنبش ریشه ای با کلیت بردگی  جنسی زن  در نظام های سرمایه داری در مبارزه است!   آنرا ریشه ای می زند و هیچ تعارف  بده بسانی هم با آن ندارد! این جنبش نوین رهائی زن امسال در هشت مارس روز جهانی زن با اعتراض عریان به صحنه می آید و پیام اش به همه مردم دنیا  و بشریت این است که  “بردگی جنسی زن نه” !  این بردگی جنسی زن به بردگی مزدی کارگران  گره خورده است و به همه این بردگی از جنسی و مزدی نه میگوید و در نهایت دنیایی سوسیالیستی را در نظر دارد که انسان امروز از این بختگ بردگی ها  رهائی یابد!

زنده باد آزادی ! زنده باد برابری ! زنده باد آزادی زن !

مرگ بر جمهوری سرمایه دارانه  اسلامی  این نمایندگان سرمایه داری جهانی در ایران

Advertisements
Link | This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s