حسن روحانی، اعدامها برای ترس وحشت در دل مردم و مماشات با آمریکا و دنیا همه برای بقای رژیم اسلامی

 

هیچ کدام از اتهامات اینها نه فقط نباید باعث اعدام کسی بشود بلکه خود اتهامات اکثرا دارای شبحه و تناقض گویی های  رژیم  را دارد. مواد مخدر را خود رژیم در کشور بصورت کلان توزیع می کند و اگر کسی باید در معرض اتهام قرار گیرد  خود عناصر رژیم اند. ولی بسیار زبردستانه راحت افراد را بخاطر یک کیلو تریاک در خانه اشان که خودشان بین آنها توزیع کرده اند زندان کرده و نمونه وار اعدام می کنند و خودشان که  برای توزیع  هزار ها تن مواد مخدر  سالیانه در ایران و  بقیه نقاط دنیا مورد اتهام قرار نگیرند و بجایش در جایگاه  قاضی شرع هم قرار گیرند.   و هم چنین بساط کشتار و حکومت اشان  را ادامه دهند! از مرز افغانستان کامیون های بزرگ چطور به طرف ترکیه گسیل می شوند و کسی جلویش را نمی گیرد و مواد مخدر جهانی را به اروپا حمل می کنند؟! این صنعت توزیع مواد مخدر رژیم اسلامی از شرکای اصلی اش در جهان است و برای همین در بند و بسط ها با قدرت های جهانی که 90 درصد خشخاش دنیا را که از افغانستان تولیدمی شود  می باشند. این بساط جنایت قدرت های بزرگ دنیا همراه رژیم اسلامی که نقش جنایت کارانه خودش را از هر جای دیگر بهتر بازی میکند باید جلویش گرفته شود. برای ما فقط این ماند  که همه حرکتهای  رژیم را برای ایجاد ترس و رعب وحشت میان مردم جلویش بیایستیم!  بدون دقیق شدن در موارد مختلف اتهامات که اکثرا ساختگی اند. و کلا اعدام قتل عمد دولتی محسوب میشود و باید محکوم شود. و مخصوصا برای رژیمی که اعدام فقط مسئله حقوقی مثل بقیه دنیا نیست بلکه  به مسئله سیاسی و بقای خود رژیم اش ربط پیدا میکند.   سیاست دنیا  با مماشات با چنین رژیمی که مدام مردم را مورد فشار قرار میدهند بیایستیم. تحریم های اقتصادی علیه مردم ایران هر چه زودتر باید متوقف شوند  و بجایش تحریم های سیاسی و ایزوله سیاسی این  رژیم و بستن سفارت هایش در دستور همه قرار گیرد! اینها از طریق معامله مواد مخدر همیشه پول لازم برای کثافت کاری های تروریستی اشان در اقصا نقاط دنیا و سرکوب مردم  ایران خواهند داشت چرا باید تحریم لوازم مورد نیاز مردم و صنعت ایران تحریم شوند که مردم و کارگران کارخانه هایشان بخوابند و فشار بر آنها وارد شود. اینها همه در حالیست که همه نوع مماشات و چشم پوشی در مورد حقوق  انسانی  با رژیم صورت می گیرد.  همین عفو بین الملل جواب مینا احدی را چنین داد که باید صبر کرد که ببینند در مورد روحانی چطور می شود به سازش برسند.  البته این وسط دست روسیه وچین را بخوبی باز می گذارند که هر کمکی بدون ملاحظه افکار عمومی به این رژیم بکنند! بساط سوریه در کشور ما نباید اتفاق بیافتد هر چند همه نیرو های رژیم اسلامی و دول تحریم کننده ایران چنین قصد و هدفی را داشته باشند! نیروی های ضد انقلابی دنیا قصد کشتار میلیونی مردم را دارند نباید بازیچه این نیرو ها و در قدم اول رژیم اسلامی شد!

Advertisements
Image | This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s