شباهت تحولات جاری مصربا ایران

در این ویدیو حمید تقوایی بصورت بسیار مبسوط تحولات جاری در مصر را مورد بررسی قرار داده ا ست.
روندی که در منطقه و دنیا می گذرد نمونه های بسیاری نشان می دهد که چطور وقایع بصورت یکسان در همه کشور ها در شرف وقوع اند. در خاورمیانه و شمال آفریقا ما شاهد افول اسلام سیاسی از هر نوع چه رام شده دول غرب از نوع غنوشی که دولت اش اخیرا در تونس استعفا داد و یا کنار رفتن مورسی و دولت اخوان مسلمین اش در مصر با اعتراضات ده ها میلیونی مردم مصر و ترکیه که مردم انقلابی ترکیه علیه دولت معتدل اسلامی اردوغان شوریدند. و یا نوع تند آن مثل جمهوری اسلامی که راه ” تدبیر و اعتدال ” را ظاهرا پیش گرفته است. در ایران ما با جلو آمدن روحانی روبروهستیم که همه جناح های حکومتی برای یک نرمش قهرمانانه در سازش با دول غرب صف کشیده اند و با سکوت خامنه ای این مسیر در حال طی شدن است.. ..
اگر مورسی با اعتراضات دهها میلیونی مردم ، ارتش مصر مجبور به کنار گذاشتن اش شد چرا نباید روحانی بعد از به درجه مورسی رسیدن یعنی استقرار دولت ” اعتدال و تدبیر ” چنین بلایی سرش نیاید؟ حال نه توسط ارتش و سپاه رژیم که چنین نقش معتدلانه ای از خود تابحال نشان نداده اند، بلکه با انقلاب تمام عیار که کلیت رژیم و نظام را در هم پیچد. .
بنابراین باید گفت چنین تشابهاتی موجود اند و شاید مسیر های متفاوتی را هر کدام طی کنند. بهر حال خواست و اهداف مردم مصر و ایران و بقیه کشور ها نمی تواند چیزی جز کرامت انسانی که انقلابات بهار عربی و ۸۸ ایران هر کدام نوید اش را دادند باشد.

Video | This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s