نمایندگان مجلسی که دادتان در آمده کجایش را دیدید تازه شروع کار است

کاترین اشتون ظریف در تهرانکاترین اشتون تهران

جمعی از نمایندگان مجلس از دیدار کاترین اشتون مسئول مستقیم ۵+۱ و اتحادیه اروپا با نرگس محمدی و بعضی از فعالین حقوق بشر در ایران بر آشفته شده اند و داد شکایت بروی دولت روحانی گشوده اند که چطور وزارت امور خارجه اش اجازه چنین ملاقات هایی را می دهد. و کفتار های خرفت باند های جنایت کار حکومت اسلامی شروع به زوزه کردن نموده اند که اقتدارشان در خطر است. به اصطلاح خیلی خواستند روابط دیپلماتیک را بهانه بیاورند که این شکل مثلا دخالت گری به امور مملکت اسلامی اشان درست نیست. آدم های نفهم متوجه نیستند که این صحبت هایشان فقط مخاطبین جلاد اشان که طناب به گردن جوانان مملکت ما در میادین ایران می اندازند فقط گوش می کنند. وگرنه دنیا به ذره  ای این حرف های مذخرف اهمیتی نمی دهند! چطور احمدی نژاد وقتی رفت نیویورک یک باره سر و کله اش از دانشگاه کلمبیا باز شد و شو مسخره خودش را که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم و کسی بجرم سیاسی و غیره دستگیر نمی شود را اجرا کرد.خوب اینها کارد به استخوان اشان رسیده که چنین دست و پاچه خودشان را گم کردند! فقط در آخر بگویم که حالا کجایش را دیدید. در ادامه حکومت اتان باید جوب گویی تک تک جنایت هایش که مخصوصا از بدو بکار آمدن “دولت تدبیر و امید” باشد! از این بار نمایندگان حقوق بشر کرور و کرور به ایران رهسپار خواهند شد و اگر نشود یک کدام از مذاکرات شما را نمی گذار یم به نتیجه برسد! این را می گویم چون در آخر خیلی هم از سفر کاترین اشتون به ایران راضی بودند چون می دانند بساط غارت هایشان با تحریم هابسیار روشن تر برای مردم رو می شود و دستشان خالی از همه جا مانده منتظر لشکر گرسنگان برای بزیر کشیدنشان خواهند بود!

لینک گزارش مربوطه  از مجلس اسلامی

https://rowzane.com/iran/8393-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.html

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s